Nadere kennismaking met het Hoofd Jeugdopleiding (cricket): Ahmad Zulfiqar

Het is alweer de tweede zomer dat Ahmad Zulfiqar - bijnaam Zulfi - onze cricketjeugd traint! Zulfi begint al een bekend gezicht te worden op Nieuw Hanenburg. In deze nieuwsbrief een nadere kennismaking met het Hoofd Jeugdopleiding van onze cricketafdeling.

Kun je wat meer over jezelf vertellen?
Ik ben in Pakistan geboren. In Pakistan cricket bijna iedereen en ik heb het geluk gehad dat altijd ik altijd op hoog niveau heb kunnen/mogen cricketen. Heb zelf(s) met spelers mogen cricketen die later in het nationale cricketelftal van Pakistan hebben gespeeld. Op een gegeven moment ben ik naar Nederland verhuisd. Vrij snel na de verhuizing ben ik begonnen met cricketen bij Pak Dutch in Rotterdam. Vervolgens heb ik een jaar bij Excelsior gespeeld en daarna negen jaar bij VCC. Met VCC werden we destijds ook een keer kampioen van Nederland. De laatste tien jaar heb ik met veel plezier bij ACC gespeeld. Heb ook nog een aantal interlands voor het Nederlandse cricketelftal mogen spelen waaronder twee keer tegen Pakistan. Dat vond ik heel bijzonder. Het hoogtepunt in mijn carrière was wellicht de zes die ik sloeg tijdens een interland met het Nederlandse cricketelftal tegen de Pakistaanse openingsbowler Waqar Younis.

Mijn vier zonen - we hebben een drieling - zijn allemaal in Nederland geboren. Er werd in de woonkamer altijd veel cricket gespeeld. Dat werd uiteraard niet altijd (even erg) gewaardeerd door mijn vrouw.  Alle vier mijn zoons spelen tegenwoordig bij Punjab dat uitkomt in de Topklasse. Drie zoons hebben het Nederlandse cricketelftal gehaald en twee van hen zijn - ondanks hun werkverplichtingen – nu nog steeds actief voor het Nederlandse cricketelftal. Daar ben ik als vader uiteraard erg trots op!

Het begeleiden en trainen van cricketers - zowel jeugd als senioren - heb ik altijd erg leuk gevonden. Bij ACC heb ik jarenlang de jeugd getraind en ben daar head coach geweest van het eerste elftal. Heb zelf erg veel geleerd van Roland Lefebvre. Samen met hem ben ik vijf jaar coach geweest van diverse Nederlandse jeugdelftallen (U12, U13, U15, U17 en U19). Twee jaar geleden ben ik met veel enthousiasme bij Quick begonnen!

Wat was je beeld van Quick en hoe staat de cricketjeugd er momenteel voor?
Quick is een mooie club met veel tradities. Naar mijn mening horen zowel de dames als de heren van Quick op het hoogste niveau te cricketen. Net als in de rest van Nederland staan we ook op Quick voor de nodige uitdagingen met onze cricketafdeling. Tegelijkertijd zie ik ook veel positieve ontwikkelingen. Zo hebben we op Quick relatief veel jeugdteams. We moeten er de komende jaren voor zorgen dat kinderen vanaf de jongste leeftijd de juiste techniek aanleren. Op die manier creëren we sterke jeugdgeneraties die in de toekomst de kar gaan/willen trekken in de senioren. Toen ik twee jaar geleden bij Quick begon, hadden we naar mijn mening een technische achterstand op andere cricketclubs met een grote jeugdopleiding. Ik durf wel te stellen dat we bij de U9 t/m U13 deze achterstand grotendeels hebben ingelopen. De prestaties van deze generaties zijn enorm verbeterd en ik geniet onwijs van het plezier dat deze jongens en meisjes hebben! Plezier is dé brandstof om door te (blijven) gaan met cricketen. U15 en U17 hebben het op dit moment moeilijker, maar er loopt wel degelijk individueel talent rond in deze generaties. We werken er samen hard aan om hen klaar te stomen voor het grote werk in de senioren. Quick heeft net als in het voetbal de ambitie om met eigen jeugd zo hoog mogelijk te spelen en dat is de Topklasse.

We zijn er dus nog niet, maar we hebben de afgelopen jaren wel de eerste goede stappen gezet. Een groot compliment daarbij gaat ook uit naar alle vrijwilligers die veel tijd en energie steken in de organisatie. Om weer een structurele instroom aan de top te bewerkstelligen, hebben we nog wel een aantal jaren nodig. We zijn de coachorganisatie nog nader aan het opbouwen/uitbouwen. Fantastisch om te zien daarbij is de oudere jeugd helpt bij het opleiden van de jongere jeugd. Dat past uiteraard helemaal bij Quick en daar ze we dan ook erg blij mee! Ik hoop uiteindelijk heel erg dat we nog meer spelers en speelsters uit Quick 1 bij de jeugd kunnen betrekken. Alles overziend ben ik positief! We mogen uiteraard niet verslappen, want het is belangrijk dat we deze prachtige sport levend houden op Nieuw Hanenburg!

Wat heb je de afgelopen 2 jaren gedaan en waar ligt nu de prioriteit?
De nadruk heeft sterk gelegen op het verbeteren van de techniek en daarnaast op het aanhalen van de inzet en discipline tijdens trainingen. Je komt naar Quick voor een goede (sport)opleiding in een goed nest. Het heeft mijns inziens dan weinig zin als je een uur gaat zitten klieren op de training. Dat betekent uiteraard niet dat er niet gelachen kan worden; voor humor is er altijd plaats. Vele aspecten - zoals bijvoorbeeld op het bankje zitten tijdens een pauze of even op je beurt wachten - hebben met discipline te maken. De kinderen uit de U9 beginnen inmiddels uit zichzelf met de warming-up. Structuur is ook belangrijk. Mijn ervaring leert dat als er meer structuur is, kinderen ook meer/sneller informatie kunnen opnemen en derhalve sneller leren. De kinderen op Quick zijn heel intelligent en hebben absoluut talent!

Dit seizoen zijn we begonnen met fitness fielding, zodat de kinderen sterker worden en meer rendement uit hun techniek en vaardigheden kunnen halen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan zaken zoals runnen, callen, smart & cool ingooien en het bijbehorende teamwork. Daarnaast leren we kinderen in een vroeg stadium de diverse veldposities. Vanaf de U13 benoemen we een captain en een vice-captain. Zo proberen we al vroegtijdig mensen op te leiden om een gameplan te maken en uit te voeren. In augustus 2021 zullen we het seizoen evalueren. We kijken dan wat er goed is gegaan en wat er beter kan. Aan de hand van de evaluatie zullen we opnieuw prioriteiten stellen voor het aankomende cricketseizoen, maar nu ligt de focus uiteraard eerst op het huidige cricketseizoen. Hopelijk gaan we een fantastische sportzomer tegemoet op Nieuw Hanenburg! En als je na de zomer nog lekker door wil cricketen, hebben we ook nog de najaarstrainingen. Die starten in september en zullen op de zondagen plaatsvinden. Let’s play cricket!

Cricket nieuws Overzicht