Jurgen Delfos nieuwe voorzitter KNCB. Namens Quick succes!

Tijdens de ALV van de KNCB op 14 april nam Jurgen Delfos  -lid van VOC- de voorzittershamer over van Betty Timmer. Namens Quick willen we Betty bedanken voor haar jarenlange inzet en wensen we Jurgen veel succes. 

De voorzitters van de Nederlandse cricketclubs overhandigden op woensdagavond een document ‘succes nieuw bestuur!’ met daarin de wens tot goede samenwerking tussen KNCB en de clubs. Voorts wordt er aandacht gevraagd voor zaken die de voorzitters van groot belang achten zoals werving, jeugdontwikkeling en vrouwencricket. 

Samen zetten we cricket zo op de kaart. We zien uit naar een goede samenwerking met Jurgen!

Downloads:

Cricket nieuws Overzicht