Jeugdcricket vrijwilligers, bedankt!!

Het jeugdcricketseizoen 2020 zit er weer op! Wij blikken terug op een bijzonder cricketseizoen dat net als het jaar 2020 niet snel vergeten zal worden.

Een terugblik… in januari 2020 is met veel enthousiaste spelers gestart met de zaaltrainingen voor de jeugd in de gymzaal van de Heldringschool onder leiding van Ahmed Zulfiqar. Aan deze zaaltrainingen kwam half maart abrupt een einde toen het door de lockdown niet meer mogelijk was om (team)sporten in verenigingsverband te beoefenen.

Gelukkig kwam half mei het positieve bericht dat het voor de jeugd weer mogelijk werd om te sporten. Vanaf half mei werden dan ook de crickettrainingen hervat en al snel konden ook onderlinge wedstrijden gespeeld worden en vanaf 1 juli kon zelfs de cricketcompetitie van start gaan!

Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de enorme inzet van de trainers en vele vrijwilligers! 

Graag bedanken wij dan ook: Deena Bantwal, Roderick Coppens, Maurits Gorlee, Lucas Hendriks, Olga van der Horst, Zinaida Jiawan, Caroline de Lange, Alarda Mol, Marcel de Mooij, Wouter Noordhoek Hegt, Charu Patil, Alex Rambaldo, Pieter Rijnbeek, Fokke Rispens, Kasimir Rispens, Govert Trappenburg, Ajay Uke, Carlijn Verhoeven, John Wildgoose en Ahmed Zulfiqar!

Vrijwilligers, trainers en alle ouders die hielpen met de buffetdiensten en klaarmaken van de tea en scoren, namens de Jeugdcommissie Cricket: ENORM BEDANKT!!

Cricket nieuws Overzicht