Bericht van de nieuwe HJO: Paul van der Zwaan

Beste ouder(s),

Per 1 juli ben ik officieel begonnen als Hoofd Jeugdopleiding Voetbal van H.V. & C.V. Quick, de club waar u als ouder en/of speler ook betrokken bij bent. Aan diegenen die mij nog niet kennen, wil ik mij graag via deze weg kort voorstellen en wil ik u tevens informeren over de uitgangspunten voor het jeugdvoetbal van Quick.

Korte introductie
Mijn naam is Paul van der Zwaan, ik ben 63 jaar oud en reeds 40 jaar actief als trainer/coach in het voetbal, waarvan de laatste 6 jaar als hoofdtrainer bij Quick. Tijdens dit hoofdtrainerschap van Quick ben ik in 2018 uitgeroepen tot beste amateurtrainer van Nederland, iets waar ik uitermate trots op ben. Ten slotte ben ik ook al 39 jaar verbonden als docent aan de trainersopleiding van de KNVB. Ik kom oorspronkelijk uit Sassenheim, maar woon nu alweer ruim 20 jaar in Leiderdorp. Ben getrouwd met Anne-Marie en heb samen met haar twee fantastische kinderen, Daan van 21 en Renée van 16 jaar. Uit mijn eerste huwelijk heb ik 2 dochters, Loeky en Sofie, 4 kleinkinderen en 1 zoon Jeroen, welke nu 16 jaar geleden is verongelukt tijdens een backpack-reis in Australië. 

Eigenlijk heb ik geen werk, ik leef van mijn hobby en passie namelijk voetbal. Dit in vele hoedanigheden: als trainer, als docent bij de KNVB, als analyticus, als columnist en als docent op een middelbare school. Ik ben, zoals gezegd, 6 jaar geleden bij Quick gekomen en voel me daar ontzettend op mijn gemak. De hele club straalt uit wat een sportclub mijns inziens ook moet zijn: prestatiegericht in combinatie met een veilig sociaal klimaat waarin gezelligheid en verbondenheid centraal staan. Het hele jeugdvoetbal speelt daarin een belangrijke rol. Waar over het algemeen opportunisme en korte termijn denken gemeengoed is binnen de voetbalwereld, moeten wij stabiliteit en lange(re) termijn denken nastreven. Dat is ook het doel dat we voor ogen hebben binnen de jeugdopleiding van Quick. Dat moet ons streven zijn; de allerhoogste kwaliteit leveren op onze eigen manier.

Jeugdopleiding op Quick
Hoofd Jeugdopleiding bij Quick, één van de betere jeugdopleidingen van Nederland, is dan ook geen eenvoudige taak. Gelukkig word ik daarbij uitstekend ondersteund door een uitgebreid en vakkundig korps van jeugdtrainers, vrijwilligers, leeftijdscoördinatoren en begeleiders voor de jongens en de meiden. In het bijzonder de leden van de jeugdopleiding, Bas Paardekooper, Bas Spaans, Mitchell Kessels, Pieter Fischer en de recent toegetreden Rubi Munier zijn zeer nauw betrokken bij het te ontwikkelen en uit te voeren technisch beleid voor de selectie- en breedteteams van Quick. Wij zullen er alles aan doen om uw kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen binnen Quick, waarbij wij aandacht hebben voor zowel de selectie- als breedteteams bij de jongens en meiden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar voetbaltechnische kwaliteiten, maar zeer zeker ook naar zijn/haar ontwikkeling als teamspeler/teamspeelster en zijn/haar rol binnen de hele vereniging.

Voetbalvisie van Quick
De visie van Quick is ‘Een goede (sport)opleiding in een goed nest’, waarbij de opleiding binnen Quick is gebaseerd op 4 kernwaarden: plezier, ontwikkeling, veiligheid en instelling. Kort samengevat streven wij naar een zo maximale ontwikkeling van uw kind als voetballer/voetbalster. Dit in een veilige omgeving waar kinderen plezier beleven en de juiste (sport)instelling aanleren. Een (sport)instelling die naar onze mening ook van veel nut kan/zal zijn in hun verdere maatschappelijke ontwikkeling. Deze door de club opgestelde visie zal als uitgangspunt dienen bij de invulling van mijn taak als Hoofd Jeugdopleiding.

Samen werken aan de principes vanuit de voetbalvisie
Op basis van de visie van Quick is een aantal principes opgesteld, die als leidraad gelden voor hoe wij werken. Deze principes zijn vastgelegd en voor iedereen te allen tijde in te zien. Principes wil zeggen vaste uitgangswaarden in denken en uitvoeren. Geen vastgestelde speelwijze maar ideeën die in elke, veranderende situatie hanteerbaar zijn. Kinderen worden hierdoor aangezet om meer zelfstandig, maar gezamenlijk, situaties op te lossen, meer samen verantwoording te nemen en meer eigenaar te worden van het spel dat ze zo graag spelen. Wij als staf, vrijwilligers, leeftijdscoördinatoren en begeleiders zullen de kinderen daarin zo goed mogelijk begeleiden en coachen. 

U als ouder(s) heeft hierin ook een ongelofelijk belangrijke rol. Wij vragen u uw kind volop te stimuleren en te supporten vanuit de door Quick gehanteerde principes. Dit betekent niet alleen dat u uw kind stimuleert en support, maar ook dat u ons zult moeten vertrouwen en soms enige afstand zult moeten nemen. Voetbal is een teamsport en in een team kunnen maar een beperkt aantal spelers/speelsters tegelijk spelen. Daarbij worden door de trainers/coaches keuzes gemaakt. Deze keuzes worden, veelal, gemaakt op basis van het teambelang. Een team is pas succesvol als het in balans is. Alleen de beste technische spelers/speelsters opstellen leidt, zeker in de midden- en bovenbouw, meestal niet tot het gewenste resultaat. Als je heel goed kan voetballen, ben je nog niet ook altijd een goede voetballer/voetbalster; daar komen ook nog andere aspecten bij kijken. Zaken als omgaan met teleurstellingen, een juist zelfbeeld en collectief denken in plaats van individueel te denken. 

Waar keuzes worden gemaakt, zijn er ook altijd teleurstellingen die moeten worden verwerkt. Ook ik ben ouder en weet hoe moeilijk het is om objectief zaken te benaderen waar je kind bij betrokken is. Toch is dat wat Quick van u vraagt. Support fanatiek maar alleen positief, aanvaard beslissingen die worden genomen en stimuleer uw kind te “knokken” om zijn/haar ambitie waar te maken. Uw ambitie zou naar mijn mening daaraan ondergeschikt moeten zijn. Laat de kinderen spelen zonder de druk en stress van thuis. Hun weg vinden in het gecompliceerde voetbalspel is al lastig zat. Kinderen hebben ook weerstand nodig om uiteindelijk sterker en beter te worden, zowel bij het voetbal als in het gewone leven. Samen streven jeugdtrainers, vrijwilligers, leeftijdscoördinatoren en begeleiders ernaar uw kind altijd positief te benaderen, maar dat is niet hetzelfde als altijd zijn/haar zin krijgen. Het werken aan de juiste (sport)instelling is een belangrijke pijler van de jeugdopleiding. Aspecten die wij de kinderen willen aanleren.

Ik zie met veel vertrouwen uit naar het voortbouwen op de basis en het werk dat mijn voorgangers hebben gedaan. Mijn ambitie is om dit prachtige werk verder uit te bouwen en de kwaliteit van de Quick-jeugdopleiding naar een nog hoger niveau te brengen. Hierbij vraag ik uitdrukkelijk om uw begrip en vooral steun hierbij, want zonder uw steun zal dat niet lukken.

Tot ziens op Quick!
Paul van der Zwaan
Hoofd Jeugd Opleiding HV & CV Quick (afdeling voetbal)

Voetbal nieuws Overzicht