Verslag Algemene Vergadering van 11 juni 2020

Op donderdag 11 juni was de Algemene Vergadering. Het was een unieke vergadering, want voor het eerst was deze ook digitaal bij te wonen en was er een digitale stemming. Dit alles natuurlijk vanwege het Coronavirus. Tijdens de vergadering zijn de begroting en contributies voor komend seizoen vastgesteld. De contributies zullen overigens niet stijgen komend seizoen, ook niet met een inflatiecorrectie.

In de begroting zijn de inkomsten voorzichtig ingeschat en mede hierdoor hebben de sporten 5% moeten bezuinigen om tot een klein positief resultaat te komen. Mochten de inkomsten hoger uitvallen dan de voorzichtige begroting, dan is afgesproken dat de sporten terug naar de gewenste begroting mogen en dus wat meer mogen uitgeven.

In de bijlage staan de concept notulen en mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van de notulen, of de Algemene Vergadering, dan kan per mail contact opgenomen worden met secretaris Marcel de Kler via bestuur@quick.nl 

Downloads:

Nieuws Overzicht