Update vanuit het bestuur (25 april 2020): brief gemeente Den Haag

Vandaag hebben we een tweede brief ontvangen van de gemeente Den Haag met meer duidelijkheid. De gemeente stelt in principe per 29 april 2020 de buitensportparken weer open. Dat geldt dus ook voor ons complex Nieuw Hanenburg. De gemeente stelt echter wel een aantal voorwaarden aan de heropening van ons complex. Alvorens we mogen beginnen met trainingen voor onze jeugdleden moeten we als vereniging een plan indienen bij de gemeente.

Het NOC*NSF heeft inmiddels al een protocol opgesteld over verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar. Dat protocol zal Quick nog moeten vertalen naar nader (Haags) maatwerk. We zijn al aan de slag gegaan met het opstellen van het plan dat we ter goedkeuring aan de gemeente kunnen sturen en tevens publiceren op de site. 

Plan van aanpak (eis gemeente)
Om te zorgen dat het gebruik plaatsvindt volgens de gestelde richtlijnen is het nodig dat Quick een plan van aanpak opstelt volgens het (sport specifieke) protocol van de KNVB en KNCB en in lijn met de richtlijnen die we van de gemeente hebben ontvangen. We dienen een checklist in te vullen waarin we moeten aangeven hoe en waarom wij aan de gestelde voorwaarden van de richtlijnen voldoen. Deze checklist gaat onder andere over de gezondheids- en hygiënemaatregelen, over een aanspreekpunt, communicatie en dergelijke.

Zoals jullie zien, doen wij ons best, zodat we op 29 april 2020 de jeugdtrainingen kunnen hervatten. Uiteraard werken de jeugdcommissies al aan schema's voor voetbal en cricket, zodat we direct kunnen starten, zodra we de goedkeuring van de gemeente hebben ontvangen. Wij vragen derhalve nog heel even jullie geduld! 

Onderstaand een samenvatting van de brief van de gemeente Den Haag:

  • Kleedkamers en het clubgebouw moeten gesloten blijven;
  • Ouders en bezoekers zijn helaas nog niet toegestaan op Nieuw Hanenburg;
  • Voor jeugdleden tot en met 12 jaar (t/m O13 teams) kunnen activiteiten worden georganiseerd;
  • Voor jeugdleden van 13 jaar tot en met 18 jaar (O14-O19 teams) kunnen activiteiten worden georganiseerd mits 1,5 meter afstand is gewaarborgd;
  • De KNVB en KNCB zullen ons nog nader informeren over wat wel en niet kan worden gedaan;
  • Quick dient een plan in te dienen bij de Gemeente, waarin aangegeven dient te worden hoe wij de trainingen zullen hervatten, binnen de huidige richtlijnen. En hoe we ons terrein hier op inrichten.
  • Quick wordt opgeroepen om mee te werken aan activiteiten van verenigingen waarvan de binnensportaccommodatie nog niet is geopend. Hier zullen we uiteraard aan meewerken waar mogelijk; en
  • Quick wordt opgeroepen om mee te werken aan sportactiviteiten voor jeugd die geen lid is van een sportvereniging. Ook hier zullen we aan meewerken waar mogelijk.

Downloads:

Corona nieuws Overzicht