Q&A specifiek voor Quick (update 28 augustus 2020)

Mochten er vragen over ons beleid zijn of zoek je andere informatie, neem dan per mail contact op met bestuur@quick.nl. We hebben ook een aparte coronapagina op de website opgenomen. Hierop valt informatie te vinden over de specifieke aanpak van Quick, informatie van(uit) de gemeente Den Haag, informatie van de KNVB en KNCB en tot slot informatie van het NOC*NSF.

Het cricketseizoen is bijna afgelopen en het voetbalseizoen gaat komend weekend weer beginnen. Met net geen tachtig teams verspreid over twee wedstrijddagen zal het drukker gaan worden op Quick. Nu het drukker zal worden op Quick is het ontzettend belangrijk dat we ons allemaal aan de coronaregels (blijven) houden. Gezondheid is het allerbelangrijkste en we willen te allen tijde voorkomen dat we zelf een brandhaard worden. Bovendien kunnen er ook vervelende consequenties voor Quick aan verbonden zijn als we ons niet allemaal aan de coronaregels (blijven) houden. Als we dat namelijk niet doen, bestaat de kans dat we een hoge boete ontvangen. Nog erger zou het zijn als we gedwongen worden om ons prachtige complex tijdelijk te sluiten. Om dit te voorkomen, hebben we nieuwe coronaprotocollen opgesteld. Hier treffen jullie het algemene coronaprotocol van Quick met daarop de belangrijkste regels. Daarnaast hebben we ook een uitgebreide versie van het coronaprotocol opgesteld. Wij verzoeken jullie om allebei de protocollen voorafgaande aan jullie bezoek aan Quick goed door te nemen. Daarnaast verzoeken wij jullie allemaal vriendelijk doch dringend om alle maatregelen in acht te (blijven) nemen! Pak je verantwoordelijkheid! Durf elkaar ook aan te spreken indien je ziet dat de maatregelen niet in acht worden genomen. In het weekend zijn er coronacoördinatoren en andere vrijwilligers die komen helpen om alles soepel en veilig te laten verlopen! Zij zullen er tevens op toezien dat alle coronaregels worden nageleefd. We moeten het samen doen!

Algemeen
Wat is het beleid van het bestuur?
Het bestuur volgt het beleid van het Nederlandse kabinet, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), de gemeente Den Haag, het NOC*NSF en de sportbonden KNVB en KNCB. Alle leden zijn lekker aan het sporten op Quick. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand in acht te nemen bij het sporten. Buiten het veld dient iedereen vanaf 18 jaar wel de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Nieuw Hanenburg
Hoe zit het met het terrein?
Er is een maximaal aantal toeschouwers toegestaan per veld, mits onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Iedereen wordt verzocht zich digitaal te registreren met de QR-code op de posters en flyers (dit geldt voor elk bezoek opnieuw). We zullen ook formulieren neerleggen voor degenen die geen QR-scanner op hun telefoon hebben of geen telefoon hebben. Volg de routing en andere aanwijzingen op het terrein om de stromen te scheiden. Doordeweeks blijven de kleedkamers gesloten, tenzij er een officiële wedstrijd wordt gespeeld. In het weekend zijn er coronacoördinatoren en andere vrijwilligers die komen helpen om alles soepel en veilig te laten verlopen! Zij zullen er tevens op toezien dat alle coronaregels worden nageleefd.

Wat zijn de regels rondom het clubgebouw/terras?
Het clubgebouw en terras zijn weer open per 1 juli 2020. Hierbij dient het protocol van de Koninklijke Nederlandse (KHN) en de plaatselijke noodverordening (zie bijlage) gevolg te worden. Voor Quick houdt dit in dat zowel in het clubgebouw als op het terras zitplaatsen verplicht zijn.  Iedereen wordt verzocht zich digitaal te registreren met de QR-code op de posters en flyers (dit geldt voor elk bezoek opnieuw). We zullen ook formulieren neerleggen voor degenen die geen QR-scanner op hun telefoon hebben of geen telefoon hebben. Er zijn in totaal maximaal 50 personen toegestaan in de grote zaal en 30 personen in de ledenbar. We hebben routing en andere aanwijzingen aangebracht in het clubgebouw. Volg deze routing en aanwijzingen. 

Is het clubgebouw doordeweeks open?
Het clubgebouw is doordeweeks alleen open voor QkeleQ (reserveren is verplicht). Het clubgebouw is derhalve niet open voor ouders/bezoekers op doordeweekse dagen. De buitenbar is wel open op doordeweekse dagen. Het assortiment is echter wel beperkter.

Waarom zijn de kleedkamers gesloten rondom trainingen?
Wij willen uiteraard voorkomen dat we zelf een brandhaard worden. Daarom hebben wij, na overleg met de medische commissie van Quick, besloten dat de kleedkamers voorlopig niet meer kunnen worden gebruikt rondom trainingen. De kleedkamers zijn een binnenruimte en daar is de kans op besmetting groter. Dit geldt zowel voor alle voetbalteams als voor alle cricketteams. De kleedkamers kunnen nog wel worden gebruikt voor officiële wedstrijden. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt ook bij het omkleden dat de 1,5 meter afstand in acht genomen moet worden.

Zijn ouders en bezoekers toegestaan op Nieuw Hanenburg?
Ouders en bezoekers zijn welkom op Quick. Wel is het zo dat er maar een beperkt aantal bezoekers is toegestaan op Nieuw Hanenburg. Daarom verzoeken wij jullie vriendelijk om met een zo klein mogelijk gezelschap naar Quick te komen. Het liefst met maximaal 1 ouder/begeleider per kind. 

Wat betekent dit voor de huurders op Quick?
Quick blijft in contact met onze huurders. Deze bepalen zelf of en hoe hun activiteiten het best doorgang kunnen vinden. Ook zij nemen uiteraard de voorgeschreven richtlijnen in acht.

De vereniging en het lidmaatschap
Communicatie in crisistijd
Het bestuur houdt de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Zodra vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die de vereniging, het voetbal en/of het cricket raken, dan handelen we daarnaar en laten wij dat zo spoedig mogelijk weten via de website en onze sociale media.

Wat zijn de financiële gevolgen van de crisis?
Het clubgebouw en terras zijn gelukkig weer geopend vanaf 1 juli 2020. Dat betekent dat Quick ook weer buffetomzet genereert. Quick kan voorlopig voldoen aan alle financiële verplichtingen. De penningmeester houdt de financiële situatie en risico’s uiteraard nauwlettend in de gaten. Quick heeft in beperkte mate een beroep gedaan op de financiële steunmaatregelen die vanuit de overheid aangeboden worden.

Wat zijn de gevolgen voor het personeel van Quick?
Alle medewerkers in loondienst worden gewoon doorbetaald. Alle vrijwilligersvergoedingen zullen ook volledig worden doorbetaald. 

Heeft de huidige crisis invloed op de contributie? 
Het bestuur ziet momenteel geen redenen om een korting te geven. Uiteraard kan het bestuur hier op een later moment een andere/verdere invulling aan geven. Indien je vragen hebt over de contributie en de betaling ervan stuur dan een e-mail naar bestuur@quick.nl.

Voetbal
Wanneer gaat het voetbalseizoen weer beginnen?
Veel jeugd- en seniorenteams zijn al begonnen met trainen en hebben al de nodige wedstrijden/toernooien gespeeld. Aankomend weekend staan al de nodige bekerwedstrijden op het programma.

Kunnen de kleedkamers worden gebruikt?
De kleedkamers kunnen niet worden gebruikt rondom trainingen om samenkomsten in binnenruimtes te minimaliseren. Dit geldt voor alle voetbalteams. Ook op wedstrijddagen verzoeken wij iedereen om zoveel mogelijk omgekleed naar de wedstrijden toe te komen. Jeugdteams waarin alle spelers jonger zijn dan 18 jaar kunnen gebruik maken van een kleedkamer, maar we verzoeken vriendelijk doch dringend om alle wedstrijdbesprekingen buiten te houden. Indien dit echt niet mogelijk is, beperk de tijd in de kleedkamers dan tot een minimum. De kleedkamers zullen niet op slot gaan. Voor teams met daarin spelers ouder dan 18 jaar geldt dat zij altijd de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Dat geldt dus ook in de kleedkamers. Daarom zijn er voor deze teams 2 kleedkamers beschikbaar. Ook in dit geval zullen de kleedkamers niet op slot gaan.

Geldt de 1,5 meter afstand ook in de kleedkamers?
Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Dat betekent dus ook dat begeleiders van bepaalde jeugdteams in de kleedkamer 1,5 meter afstand in acht moeten nemen. Voor teams met daarin spelers ouder dan 18 jaar geldt dat zij altijd de 1,5 meter afstand in acht moeten nemen.

Geldt de 1,5 meter afstand ook op de reservebank?
Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Dat betekent dus ook dat begeleiders van bepaalde jeugdteams op de reservebank 1,5 meter afstand zullen moeten houden van spelers. Ben je een team met spelers allemaal ouder dan 18 jaar? Dan dien je altijd de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Dat geldt dus ook op de reservebank. Wij zullen zorgen dat er extra bankjes en/of stoelen worden geplaatst, zodat iedereen kan zitten.

Hoe weten we bezoekende verenigingen wat de coronaregels zijn op Quick?
Voor bezoekende verenigingen hebben we een apart protocol opgesteld. Bezoekende verenigingen ontvangen dit protocol voor het weekend waarin zij op Quick spelen via diverse kanalen.

Cricket
Hoe ziet de rest van het cricketseizoen eruit?
Het cricketseizoen eindigt bijna. Aankomend weekend (i.e. 29-30 augustus) staan de laatste wedstrijden op het programma. Na de wedstrijd - bijvoorbeeld op Quick of in de kleedkamers - dient wel de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen door eenieder ouder dan 18 jaar. Dat geldt uiteraard ook voor het aanwezige publiek. De kleedkamers kunnen alleen worden gebruikt voor officiële wedstrijden, om samenkomsten in binnenruimtes te minimaliseren.

Hoe zit het met de contributie?
Zie het antwoord onder de sectie ‘vereniging en lidmaatschap’.

Sponsors
Wanneer zal er weer een sponsorevent plaatsvinden?
De sponsorcommissie is momenteel aan het onderzoeken wanneer en op welke wijze er weer een sponsorevent kan worden georganiseerd.

Hoe helpt Quick hun sponsors deze moeilijke tijd door?
Het bestuur kan zich goed voorstellen dat de komende periode voor uw bedrijf mogelijk een economisch uitdagende tijd zal gaan worden. Wij willen onze sponsors in deze situatie helpen door binnen onze mogelijkheden een klein steentje bij te dragen. Dit kunnen we doen door acties/aanbiedingen/reclames – die door sponsors zelf zijn verzonnen – de komende periode ook via de diverse sociale media van Quick te verspreiden. Tevens kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot e-mailmarketing. Mocht u als sponsor hier hulp bij nodig hebben en/of andere vragen hebben, neem dan even contact op met Lex Peppelenbosch (06-52746439) of Sander Rooda (06-48610306).

Downloads:

Nieuws Overzicht