Q&A specifiek voor Quick (update 19 mei 2020)

Mochten er vragen over ons beleid zijn, of zoek je andere informatie, neem dan per mail contact op met bestuur@quick.nl. Het plan van aanpak over hoe wij de trainingen voor de jeugd en senioren weer hebben hervat, kunnen jullie hier lezen. We hebben inmiddels ook een aparte Corona-pagina op de website opgenomen. Hierop valt informatie te vinden over de specifieke aanpak van Quick, informatie van(uit) de gemeente Den Haag, informatie van de KNVB en KNCB en tot slot informatie van het NOC*NSF.

Nederland bevindt zich in een gezondheidscrisis en we weten niet hoe lang dit gaat duren. In al die onzekerheid zijn we als bestuur drukdoende de risico’s in kaart te brengen en daarop te anticiperen, de vereniging draaiende te houden door een nieuwe invulling te geven aan het verenigingsleven, te bedenken wat we voor kwetsbare leden kunnen betekenen en sinds kort ervoor te zorgen onze leden onder gestelde voorwaarden weer te kunnen laten voetballen en cricketen. 

Algemeen
Wat is het beleid van het bestuur?
Het bestuur volgt het beleid van het Nederlandse kabinet, het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), het NOC*NSF en de sportbonden KNVB en KNCB. Het bestuur volgt daarom de ‘routekaart’ met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Al onze jeugdleden t/m 12 jaar zijn lekker aan het voetballen en cricketen op Quick. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand in acht te nemen bij het sporten. Ook veel van onze leden ouder dan 12 jaar zijn weer lekker aan het voetballen en cricketen op Quick, maar wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Vooralsnog heeft het kabinet besloten dat het clubgebouw dicht zal moeten blijven tot 1 september 2020. Uit een brief gedateerd 19 mei 2020 (zie bijlage) van de gemeente Den Haag zou kunnen worden afgeleid dat het terras (inclusief uitgiftepunt) van Quick per 1 juni 2020 mag worden geopend. Het is op dit moment niet helemaal duidelijk of het terras open mag per 1 juni 2020 en onder welke voorwaarden. Het bestuur is en blijft steeds in contact met de gemeente Den Haag hieromtrent. Het is nog onduidelijk of bezoekers en/of ouders welkom zijn vanaf 1 juni 2020 en gebruik kunnen maken van het terras. We zijn druk bezig met het opstellen van een plan voor het openen van het terras. We blijven iedereen op de hoogte houden.

Gaat het goed met onze leden?
Vooralsnog weet het bestuur dat het Coronavirus Dolf Niezen fataal is geworden en dat een ander ouder lid momenteel Corona heeft. Er wordt regelmatig contact opgenomen met de oudere leden om te horen of alles goed met ze gaat. Dit wordt gedaan door het bestuur, spelers van de Quick 1 voetbalselectie en de Quick 1 cricketselectie (zowel dames als heren).

Nieuw Hanenburg
Als de horeca op 1 juni 2020 weer open mag, gaat het clubgebouw/terras dan ook weer open?
Vooralsnog heeft het kabinet besloten dat het clubgebouw dicht zal moeten blijven tot 1 september 2020. Uiteraard hopen we hier op versoepeling. Het bestuur heeft zekerheidshalve al een plan opgesteld hoe het clubgebouw – met inachtneming van alle regels die ook voor de horeca gelden – weer zou kunnen worden geopend vanaf 1 juni 2020 en of elk ander moment dat dit is toegestaan. 

Uit een brief gedateerd 19 mei 2020 (zie bijlage) van de gemeente Den Haag zou kunnen worden afgeleid dat het terras (inclusief uitgiftepunt) van Quick per 1 juni 2020 mag worden geopend. Het bestuur is nog steeds in contact met de gemeente Den Haag hieromtrent. Het is nog onduidelijk of bezoekers en/of ouders welkom zijn vanaf 1 juni 2020 en gebruik kunnen maken van het terras. We zijn druk bezig met het opstellen van een plan voor het openen van het terras. We blijven iedereen op de hoogte houden.

Wanneer zijn ouders en bezoekers toegestaan op Nieuw Hanenburg?
Het is nog niet helemaal zeker of ouders en bezoekers per 1 juni 2020 en onder welke voorwaarden welkom zijn op Quick. We blijven iedereen op de hoogte houden.

Wat betekent dit voor de huurders op Quick?
Quick is in contact met onze huurders. Deze bepalen zelf of en hoe hun activiteiten doorgang kunnen vinden. Ook zij nemen uiteraard de voorgeschreven richtlijnen in acht.

Wat gaat er nu precies niet door?
Voorlopig is het alleen toegestaan dat de jeugd en senioren onder bepaalde voorwaarden weer trainen. Kleedkamers en het clubgebouw moeten gesloten blijven. Uit een brief gedateerd 19 mei 2020 (zie bijlage) van de gemeente Den Haag zou kunnen worden afgeleid dat het terras (inclusief uitgiftepunt) van Quick per 1 juni 2020 mag worden geopend. Duidelijk is dat er voor de sport tot 1 september 2020 geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd, waar een vergunning voor nodig is.

Kan ik maaltijden van de Groene Haan wel thuis laten bezorgen?
Op dit moment is dit niet mogelijk. Als je een lekkere maaltijd gaat bestellen, denk dan aan onze sponsors in de horeca! Wij plaatsen al onze acties van de sponsors in de horeca ook op de sociale media van Quick.

De vereniging en het lidmaatschap
Communicatie in crisistijd
Het bestuur houdt de berichtgeving nauwlettend in de gaten. Zodra vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die de vereniging, het voetbal en/of het cricket raken, dan handelen we daarnaar en laten wij dat zo spoedig mogelijk weten via de website en onze sociale media. We proberen ook alle leden bij het verenigingsleven te blijven betrekken. We blijven regelmatig berichten plaatsen over wat er zoal gebeurt binnen de vereniging, zo ook de verrichtingen van de jeugd en senioren op ons terrein de komende tijd. Ook zullen we via de website en de sociale media blijven terugblikken op mooie momenten in het verleden en vooruitblikken op de toekomst.

Wat zijn de financiële gevolgen van de crisis?
Zolang ons clubgebouw gesloten is, is er minder buffefomzet. Als het terras straks weer mag worden geopend per 1 juni 2020, dan kan Quick wel wat buffetomzet genereren via een uitgiftepunt. Quick kan voorlopig voldoen aan alle verplichtingen. De penningmeester houdt de financiële situatie en risico’s uiteraard nauwlettend in de gaten. Quick heeft in beperkte mate een beroep gedaan op de financiële steunmaatregelen die vanuit de overheid aangeboden worden.

Wat zijn de gevolgen voor het personeel van Quick?
Alle medewerkers in loondienst worden gewoon doorbetaald. Alle vrijwilligersvergoedingen zullen volledig worden doorbetaald. Alle vrijwilligers die een vergoeding ontvangen is wel gevraagd om – nu het seizoen wat langer doorgaat – zij ook langer actief blijven voor Quick. Alle vrijwilligers die een vergoeding ontvangen hebben hieromtrent reeds een bericht ontvangen.

Heeft de huidige crisis invloed op de contributie? 
Het bestuur ziet geen redenen om een korting over het lopende seizoen te geven. Dit is in het belang van de vereniging. Uiteraard kan het bestuur hier op een later moment een andere/verdere invulling aan geven. Indien je vragen hebt over de contributie en de betaling ervan stuur dan een email naar bestuur@quick.nl.

Wanneer en hoe wordt er een Algemene Ledenvergadering georganiseerd?
De Algemene Ledenvergadering staat voorlopig gepland op 11 juni 2020. Nu definitief duidelijk is dat het clubgebouw niet kan worden geopend per 1 juni 2020 is besloten om de Algemene Ledenvergadering (deels) digitaal te laten plaatsvinden. De procedure hiervoor zal in overeenstemming zijn met de tijdelijke wet betreffende digitale besluitvorming. We zullen snel een bericht plaatsen op welke manier de Algemene Ledenvergadering kan worden gevolgd.

Verandert de datum voor opzeggingen of aanmeldingen vanwege de crisis?
Het bestuur ziet daar geen reden toe. Als iemand wil opzeggen, hetgeen we natuurlijk altijd betreuren, vragen we jullie om, net als altijd, uiterlijk 31 mei 2020 op te zeggen. Dit is vooral bedoeld om tijdig nieuwe leden van de wachtlijst te kunnen benaderen.

Ik sta op de wachtlijst van Quick. Kan ik nu nog wel lid worden?
Het blijft onverminderd van kracht dat als er opzeggingen binnenkomen, er ruimte vrijkomt voor kinderen van de wachtlijst. Het eerder gecommuniceerde beleid hieromtrent verandert dus niet. Hoe de ballotage voor alle nieuwe leden zal worden gedaan, wordt op dit moment besproken. Kinderen die zich hebben aangemeld voor de Benjamini’s (geboren in 2015) en die in aanmerking komen voor een plekje op Quick, hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.

Gaan de Quickkampen door?
Het meidenkamp gaat niet door in het weekend van 5-7 juni 2020. De leiding onderzoekt de mogelijkheden om op een nader te bepalen moment een kamp te organiseren in lijn met de vereisten van het kabinet en het RIVM en in nauw overleg met de locatie en het bestuur.

De Quickkampleiding heeft - na goed overleg met RIVM, Haag Atletiek, de gemeente Den Haag en het bestuur - besloten dat het Mini-Quickkamp niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden. De Quickkampleiding heeft echter een mooi alternatief bedacht: de Quickkampdagen. Deze zullen op Quick plaatsvinden op zaterdag 13 juni 2020 en zondag 14 juni 2020. De Quickkampleiding heeft reeds een mail gestuurd naar alle ouders van de deelnemers van het Mini-Quickkamp hieromtrent. Ook is het (nog steeds) mogelijk om je aan te melden voor de Quickkampdagen. Zie hier voor meer informatie.

De Quickkampleiding wacht – na overleg met het RIVM, de camping en het bestuur – voor het Quickkamp (17-25 juli 2020) voorlopig de nadere ontwikkeling nog even af. De Quickkampleiding heeft een mail gestuurd naar alle ouders van de deelnemers van het Quickkamp. De Quickkampleiding zal alle ouders op de hoogte blijven stellen van de ontwikkelingen.

Voetbal
Is het voetbalseizoen nu afgelopen?
De KNVB heeft op 31 maart 2020 besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dit geldt voor alle categorieën. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in de A-categorie in dezelfde klasse als bij de start van het huidige voetbalseizoen. Voor de B-categorie gaat dit net als voorgaande jaren op basis van inschrijving.

Jeugdleden tot en met 12 jaar zijn onder begeleiding van de jeugdtrainers weer lekker aan het voetballen. Ook de jeugdleden van 13 t/m 18 jaar zijn onder begeleiding van jeugdtrainers aan het voetballen, maar wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Vanaf 11 mei 2020 zijn ook de spelers die uitkomen in de JO19 en net 19 jaar oud zijn geworden weer aan het trainen op Quick en ook de senioren zijn vanaf 11 mei 2020 weer aan het trainen op Quick met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Als de niet-selectie elftallen in de senioren willen trainen, dan kunnen zij contact opnemen met Rutger Verbunt (06-50821801).

De categorie t/m 12 jaar is vastgesteld door het RIVM en valt bij ons grotendeels samen met t/m O13. Als er een jongen of meisje in een O13-team 13 jaar is, dan traint het hele team met inachtneming van de regels voor 13+ jaar ongeacht de leeftijd van de andere teamgenoten.

Voorlopig zijn wedstrijden tegen andere verenigingen nog niet toegestaan voor de jeugd. De jeugdvoorzitters van HBS, HVV, Quick en VOC zijn en blijven wel voortdurend met elkaar in gesprek. Mochten lokale wedstrijden tegen andere verenigingen straks zijn toegestaan, dan willen we graag – uiteraard volledig in lijn met het beleid van het kabinet, RIVM, GGD, NOC*NSF en KNVB – nog lekker onderlinge wedstrijden gaan spelen en wellicht een toernooi organiseren.

Op basis waarvan en wanneer worden de teamindelingen voor volgend seizoen gedaan?
De teamindelingen worden gedaan op basis van de ontwikkeling van de jeugdspelers gedurende het gehele seizoen. De trainers en coördinatoren hebben een goed beeld van de ontwikkelingen van de spelers. De jeugdcommissie heeft uitgesproken – voorzover dat mogelijk is – dat zoveel mogelijk dezelfde teamsamenstellingen zullen worden aangehouden. Dit is echter lastig(er) voor de leeftijdscategorieën die te maken krijgen met de overgang naar een andere veldgrootte, zoals de huidige Benjamins naar O8, O10 naar O11 en O12 naar O13, vanwege een wijziging in het aantal benodigde spelers. De jeugdcommissie verwacht de teamindelingen voor 1 juni 2020 te kunnen bekendmaken op de website. 

Ik wil volgend jaar in een selectieteam van Quick komen spelen. Hoe kan ik nu laten zien dat ik in aanmerking kom voor een selectieteam?
Jaarlijks komen er erg veel aanmeldingen om bij Quick in een selectieteam te komen spelen. Er is echter maar zeer beperkt plaats en er zijn inmiddels enkele kinderen gericht uitgenodigd om mee te trainen in de jeugd. Als je nog niet bent uitgenodigd dan is er voor aankomend seizoen geen ruimte meer om mee te trainen met een selectieteam. 

Cricket
Wat zijn de gevolgen van het cricketseizoen?
Het kabinet heeft aangekondigd dat er tot 1 september 2020 geen officiële sportwedstrijden mogen plaatsvinden. Dit geldt zowel voor contactsporten als voor niet-contactsporten. Daarom heeft de KNCB besloten dat alle nationale competities niet zullen doorgaan deze zomer. Ook vriendschappelijke wedstrijden tegen andere (lokale) verenigingen mogen niet gespeeld worden. Wel mag en kan er vanaf 11 mei 2020 weer getraind worden door de senioren. Op de website is inmiddels het trainingsschema gepubliceerd. Onderlinge wedstrijden zijn wel toegestaan. Hierbij dient voor de personen van 13 jaar en ouder wel altijd de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.

Komen de cricketcoaches dit seizoen nog naar Quick?
Neen. We hadden een overeenkomst getekend met Zuid-Afrikaan Rachid Lewis als Hoofd Jeugdopleiding en daarnaast zouden twee jonge Zuid-Afrikaanse coaches voor de jeugd komen die ook in Quick 1 zouden gaan spelen. Dit volledig in lijn met onze nieuwe cricketstrategie Pushing Boundaries. Gelet op de onzekere situatie in Nederland tezamen met het gegeven dat er in Zuid-Afrika voorlopig nog sprake zal zijn van een in- en uitreisverbod en daarom voorlopig bijna niemand Zuid-Afrika mag verlaten, heeft de cricketcommissie helaas besloten om dit jaar helaas geen buitenlandse coaches aan te trekken. Nu deze coaches niet komen, zijn we heel blij met Ahmed Zulfiqar als hoofdcoach. Onder zijn begeleiding is de jeugd momenteel al volop aan het trainen en dat zal de jeugd ook gedurende de rest van de zomer blijven doen.

Wat gebeurt er met het jeugdseizoen?
Onze jeugdleden tot en met 12 jaar zijn onder begeleiding van de jeugdtrainers weer lekker aan het cricketen. Ook de jeugdleden van 13 t/m 18 jaar zijn onder begeleiding van jeugdtrainers weer lekker aan het cricketen, maar wel met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Vanaf 11 mei 2020 zijn ook de senioren weer aan het trainen op Quick met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Zoals reeds aangegeven, heeft de KNCB besloten dat geen van de nationale competities zullen doorgaan. Dat geldt dus ook voor de jeugdcompetities. Vanaf zondag 10 mei 2020 vinden er al onderlinge wedstrijden plaats bij de cricketjeugd. Het is de bedoeling om dit de komende zondagen te herhalen. Zo kunnen we toch nog cricketen.

Komen er alternatieven voor als we niet kunnen cricketen?
Onderlinge wedstrijden zijn wel toegestaan. Hierbij dient voor de personen ouder dan 12 jaar wel altijd de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.

Hoe zit het met de contributie? 
Zie het antwoord onder de sectie ‘vereniging en lidmaatschap’.

Sponsors
Wanneer zal er weer een sponsorevent plaatsvinden?
Zodra het kan, zal de sponsorcommissie snel een nieuw sponsorevent organiseren en inplannen.

Hoe helpt Quick hun sponsors deze moeilijke tijd door?
Het bestuur kan zich goed voorstellen dat de komende periode voor uw bedrijf mogelijk een economisch uitdagende tijd zal gaan worden. Wij willen onze sponsors in deze situatie helpen door binnen onze mogelijkheden een klein steentje bij te dragen. Dit kunnen we doen door acties/aanbiedingen/reclames – die door sponsors zelf zijn verzonnen – de komende periode ook via de diverse sociale media van Quick te verspreiden. Mocht u als sponsor hier hulp bij nodig hebben en/of andere vragen hebben, neem dan even contact op met Lex Peppelenbosch (06-52746439) of Sander Rooda (06-48610306).

Downloads: