KNVB wijzigt speeldagenkalender op verzoek van voetbalclubs

Quick is samen met V.O.C., SV Den Hoorn en HVV één van de initiatiefnemers om te komen tot een wijziging van de speeldagenkalender, die de KNVB vorig jaar had ingevoerd.

Afgelopen seizoen was er een speeldagenkalender met langere winterstop waardoor teams soms tot ver in juni moesten voetballen. Door de lange winterstop was er een beperkte mogelijkheid tot het verplaatsen van wedstrijden en werden veel teams gedwongen in de voorjaars- en meivakanties te spelen. Dit leidde niet alleen tot een overbelasting van het wedstrijdsecretariaat, trainers en andere vrijwilligers, maar ook tot ontevredenheid bij jeugdspelers en hun ouders. In het geval van Quick kwamen we in juni met de cricketers in de knel. Veel andere verenigingen hebben dit ook ervaren, hetgeen de aanleiding vormde voor het gezamenlijk opstellen van een brandbrief aan de KNVB, waar Quick via wedstrijdsecretaris Michelle van Driel bij betrokken is geweest.

Circa 60 verenigingen uit district West II hebben zich aangesloten bij de door de initiatiefnemers geconstateerde bezwaren en hebben hun bezwaren tegen de speelkalender gedeeld met de KNVB. Naar aanleiding van deze ‘brandbrieven’ van de diverse verenigingen heeft woensdag 11 juli een constructief gesprek plaatsgevonden bij V.O.C. tussen een delegatie van de KNVB en een delegatie van verenigingen uit district West II. Doel van de bespreking was een oplossing te vinden voor de door de verenigingen geconstateerde bezwaren tegen de speeldagenkalender die per mail met de KNVB zijn gedeeld.

Namens de KNVB was onder meer aanwezig Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. De delegatie van verenigingen bestond uit betrokkenen (wedstrijdsecretarissen/(jeugd)voorzitters) van V.O.C., HBS, HVV, VELO, SV Nootdorp, RKDEO, SV Den Hoorn, Wilhelmus en Quick. Namens Quick was jeugdvoorzitter Willem van Nieuwkerk aanwezig. De KNVB had oog voor de door de verenigingen geconstateerde bezwaren. De KNVB gaf te kennen dat plezier bij alle betrokkenen voorop moet staan en dat met name de in de voorjaars- en meivakantie geplande wedstrijden (en de talloze verplaatsingen die daarmee verband houden) ten koste zijn gegaan van het plezier bij alle betrokkenen (wedstrijdsecretariaat als eerste aanspreekpunt maar ook trainers, coördinatoren. jeugdspelers en ouders). De KNVB heeft te kennen gegeven bereid te zijn aan deze bezwaren tegemoet te willen komen door een aantal wijzingen aan te brengen in de speeldagenkalender van seizoen 2018/2019. 

Deze wijzigingen stemmen grotendeels overeen met hetgeen wij zelf aan de KNVB als wijziging hebben voorgesteld en komen er samengevat op neer dat de voorjaars- en meivakantie zoveel als mogelijk worden ontzien. Daarnaast heeft de KNVB toegezegd een flexibeler houding aan te nemen voor het wijzigen van wedstrijden, zowel voor- als achteruit in het wedstrijdschema. Daarmee kunnen we terugkijken op een geslaagde bijeenkomst, waarbij we belangrijke stappen hebben gemaakt. Het is goed om te zien dat de KNVB de eerder door de verenigingen geconstateerde bezwaren serieus neemt. Na afloop werd er - na het slot van de spannende verlenging van de wedstrijd Engeland-Kroatië nog te hebben meegemaakt - op het terras van V.O.C. een groepsfoto gemaakt om de goede sfeer tijdens de bespreking nog eens tot uiting te brengen. 

Willem van Nieuwkerk, jeugdvoorzitter en met dank aan Maurice Verhoeven, Voorzitter Jeugdvoetbal V.O.C.

Voetbal nieuws overzicht