Buitengewone Algemene Vergadering 11 februari

Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 11 februari om 20.00 uur in de ledenbar van ons clubgebouw. Deze buitengewone vergadering zal met name in het teken staan van de overdracht van de voorzittershamer, alsmede de installatie van enkele nieuwe bestuursleden.

Hiernaast is een voorstel om enkele kleine aanpassingen te doen aan onze Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR).

Volledige agenda:
1. Opening
2. Vaststelling notulen Algemene Vergadering van 8 oktober 2019
3. Aanpassing statuten en Huishoudelijk Reglement
4. Verkiezing bestuur
5. Mededelingen bestuur
6. Onderscheidingen
7. Rondvraag
8. Sluiting

Ad 2)
De notulen van de Algemene Vergadering van 8 oktober 2019 zijn bijgesloten.

Ad 3)
Het bestuur wil een financiele onafhankelijkheid van het bestuur borgen en artikel 48 van het HHR verplaatsen naar de statuten. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die de KNVB aan onze statuten stelt. De volledige tekstuele aanpassing is bijgesloten.

Ad 4)
Dick Vierling zal terugtreden als voorzitter en bestuurslid. Het bestuur draagt zittend bestuurslid Willem van Nieuwkerk voor als nieuwe voorzitter. Pieter Wijnstra legt zijn commissaris Sponsoring functie neer, maar blijft vice-voorzitter.
Hiernaast worden als nieuwe bestuursleden voorgedragen:
- Nicki Albers als commissaris Jeugdvoetbal
- Sander Rooda als commissaris Sponsoring
- Gerben-Jan Gerbandy als commissaris Buurtfunctie, innovatie en duurzaamheid
- Lex Peppelenbosch als commissaris Communicatie en toekomstvisie
Zie de bijlage voor meer informatie over de voorgedragen nieuwe bestuursleden. 

Downloads:

Nieuws overzicht