Bestuurlijke uitbreiding op komst

Tijdens het 25-jarigen diner maakte Dick Vierling bekend dat hij de voorzittershamer wil doorgeven aan Willem van Nieuwkerk. Nieuw is dat liefst vier leden, die allen in hun jeugd lid van Quick zijn geworden, heel veel zin hebben om toe te treden tot het bestuur met portefeuilles waar onze buurtfunctie, duurzaamheid, communicatie en de toekomstbestendigheid nadrukkelijk aandacht krijgen. De voorgedragen nieuwe bestuursleden kunnen in de buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 11 februari officieel worden benoemd.

Ten eerste wordt Nicki Albers (49) voorgedragen als verantwoordelijk bestuurslid voor het jeugdvoetbal en neemt hiermee de huidige rol van Willem in het bestuur over. Deze rol is dusdanig zwaar gebleken, waardoor de functie een duobaan zal worden. Nicki zal op de achtergrond voornamelijk beleidsmatig bezig zijn en Bengt-Arne Hulleman (41) zal als jeugdvoorzitter de dagelijkse operationele leiding over de jeugdcommissie krijgen, zonder dat hij zitting zal nemen in het bestuur.
Nicki is inmiddels 42 jaar lid van Quick en zijn zonen Tim (JO19-1) en Bas (JO16-1) zijn dat ook al van jongs af aan. Vandaar dat Nicki na zijn voetbal- en cricketcarrière alweer enige tijd als vader op Quick te vinden is. Nicki is al jaren werkzaam bij Atradius, waar hij director Risk Services voor Nederland, Azië, Oceanië en Global Services is.
Bengt-Arne is actief op Quick geworden toen zijn kinderen een aantal jaar geleden lid werden om te voetballen en cricketen. Als hij niet zijn zoon Olivier (JO12-1) of dochter Magali (MO11-1) langs de lijn aanmoedigt, dan staat Bengt-Arne bij de wedstrijdtafel om de tegenstanders en scheidsrechters te ontvangen en houdt daarbij het strakke schema goed in de gaten opdat geen wedstrijd uitloopt. Een ervaren en gewaardeerde kracht in de jeugdcommissie en dé persoon om verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van het jeugdvoetbalbeleid. In het dagelijks leven is hij directeur van het Protocolbureau BV en van het Institute for Strategic Relationship Management. Bengt-Arne is onlangs ook zelf lid geworden van Quick.

Vervolgens wordt Sander Rooda (29) voorgedragen als commissaris sponsoring. Deze functie neemt hij over van Pieter Wijnstra, die op zijn beurt zich volledig gaat toeleggen op zijn rol als vicevoorzitter. Sander speelde enkele jaren geleden nog in Quick 1/2 voetbal. Nu speelt hij in Quick 4 en ‘s zomers cricket hij in Zami 2. Sander is tien jaar (hoofd)leider geweest van het Quickkamp. Na zijn Master studie Finance en Investments is Sander eerst bij AkzoNobel aan de slag gegaan en hij is nu alweer enkele jaren werkzaam bij Samsung. Na enkele jaren de Topvoetbal(sponsor)commissie te hebben gedaan, heeft hij met een aantal Quick-vrienden de sponsorcommissie van nieuw bloed voorzien en neemt hij als voorzitter van de sponsorcommissie zitting in het bestuur.

Ten derde wordt Gerben-Jan Gerbrandy (52) voorgedragen met de buurtfunctie, innovatie en duurzaamheid als portefeuille. Gerben-Jan is in zijn jeugdjaren (1974-1987) lid geweest, maar gaf dit op tijdens zijn studie in Leiden. Na zijn studie vertrok hij voor zijn werk naar Brussel. In 2012 is Gerben-Jan opnieuw lid geworden van Quick. Op de zaterdag is hij vaak op Quick om Caspar (JO19-4) of Tymo (JO14-1) aan te moedigen, zonder dochter Filine te kort te doen, die bij de buren in Dames 1 hockeyt. Na tien jaar in het Europees parlement te hebben gezeten namens D66, met o.a. duurzaamheid en klimaat als aandachtsgebieden, is hij weer helemaal terug in Den Haag en is hij zeer gemotiveerd om zijn ervaring voor Quick in te zetten.

Tenslotte wordt Lex Peppelenbosch (26) voorgedragen als commissaris communicatie en toekomst. In de 21 jaar dat hij lid is, heeft Lex zich vanaf het moment dat dit kon ingezet voor Quick, waaronder negen jaar als (hoofd)leider van het Quickkamp en als lid van de Chantecler-redactie. Lex speelt momenteel, net als Sander, in Quick 4. Na zijn studies civiel en fiscaal recht is Lex eerst bij EY aan de slag gegaan en inmiddels is hij anderhalf jaar werkzaam bij PwC in de AEX-groep te Amsterdam. Binnen het bestuur zal Lex zich bezighouden met de ontwikkeling van de verschillende hedendaagse communicatievormen. Daarnaast zal Lex - in samenwerking met de andere bestuursleden - een toekomstvisie ontwikkelen, waaraan de impact van bestuurlijke ontwikkelingen en besluiten kan worden getoetst. Dit om te waarborgen dat we als bestuur niet alleen met het hier en nu bezig zijn, maar dat Quick ook in de toekomst op alle vlakken gezond zal blijven. Tevens zal Lex zitting nemen in de nieuwe sponsorcommissie.

Het bestuur is uiteraard zeer verheugd met deze uitbreiding, waarbij de combinatie van ervaring en verjonging ervoor zorgt dat we met vertrouwen de toekomst van Quick tegemoet kunnen zien. Alle voorgedragen bestuursleden hebben zowel gevoetbald als gecricket en samen willen ze zich inzetten om onze club dat goede en sportieve nest te laten blijven.

Nieuws Overzicht