Cricket update; KNCB trekt voorstel voor nieuw competitie indeling in. Task Force wordt opgericht.

KNCB trekt -na consultatie cricketclubs- een voorstel voor nieuwe competitie opzet in en richt een nieuwe taskforce op die gaat kijken naar een mogelijk nieuwe competitie-indeling.

Net als bij andere cricket verenigingen gonsde het de afgelopen weken op Quick over de voorstellen van de KNCB voor een nieuwe competitie-indeling. Ook de AV van Quick afgelopen dinsdag stelde Robert Burger hier een vraag over.

In het kort behelsde het voorstel van de KNCB het volgende
        •       Senioren (top) competities worden teruggebracht van 10 naar 8 teams.
        •       De senioren spelen het gehele seizoen op zaterdag en de jeugd op zondag.
        •       Er komt een licentiesysteem waarbij in 2025 in de topklasse alleen nog cricketclubs met jeugd, dames en goede faciliteiten.

De KNCB heeft er een tweetal informatie-avonden en een ledenberaad gehouden. Dat is een nieuwe ontwikkeling en lovenswaardig van de KNCB! Voor Quick waren daar Mark Birnage en ondergetekende aanwezig.

Hoofdlijn van de reactie van Quick -die ook via een brief aan de KNCB is vastgelegd- was alsvolgt.
        •       Quick is niet tegen een kleinere competitie maar ziet niet in met welk doel dit nu geschiedt. De cricketsport in Nederland heeft het moeilijk. Quick vraagt daarom aandacht van de KNCB voor de ons insziens ‘echte prioriteiten’ te weten werving, ontwikkeling en behoud van de jeugd.  Wij zijn niet tegen een verkleining van de competitie maar zien niet in wat dat aan de bovenstaande prioriteiten bijdraagt.
        •       Quick steunt daarom wel de introductie van een licentiesysteem. Dat zal leiden tot een investering van veel clubs in de jeugd- en damescricket.
        •       Quick is uitgesproken tegenstander van het idee om alle senioren op zaterdag en jeugd op zondag te laten spelen. Dit zou betekenen dat de Zami’s op het zelfde moment zouden spelen als Quick-1. Dit is ongewenst daar in deze teams de trouwe supporters van onze hoofdmacht zitten en vaak vrijwilligers leveren van barbezetting etc. 

Wij hebben samen  met de andere clubs zoals HBS en HCC opgetrokken. Er bleek afgelopen dinsdag bij het leden beraad te weinig draagvlak waardoor de KNCB het voorstel heeft ingetrokken. Daar zijn wij blij mee. We zullen met de KNCB verder in gesprek gaan over uitwerking van het jeugdbeleid en eventuele discussie over de competitie.

Samen zetten wij cricket op de kaart!

Namens de cricketcommissie

Guido Landheer

Cricket nieuws overzicht