Algemene Vergadering verplaatst naar 8 oktober

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering, welke gehouden zal worden in de Ledenbar van ons clubgebouw op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur. De datum is dus aangepast van donderdag naar dinsdag, omdat er op donderdag zowel de vrijwilligersborrel is, alsmede het Nederlands elftal speelt. Lees verder voor de agenda.

Agenda Algemene Vergadering dinsdag 8 oktober 2019, 20.00 uur Nieuw Hanenburg
1. Opening
2. Notulen AV 6 juni 2018
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag penningmeester, goedkeuring jaarrekening 2018-2019
7. Verkiezing bestuur
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ad 2 en 5)
De notulen en het jaarverslag van de secretaris zijn bijgesloten bij dit artikel.

Ad 6)
Het jaarverslag is bijgesloten bij dit artikel en de financiële overzichten is voorafgaand aan de vergadering in te zien in het clubgebouw.

Ad 7)
Het gehele bestuur treedt reglementair af. Lorien Kramer en Erik de Jonge zijn niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Jeroen de Groot voor als nieuwe penningmeester.

Downloads:

Nieuws Overzicht