Update aanleg kunstgras

Na een succesvol mini Qk ging op maandag 11 juni de eerste spade de grond van de velden 2 en 3 in. Inmiddels is er enorme progressie geboekt; hekken en ballenvangers zijn verwijderd, het gras is weg, diverse onderlagen zijn reeds aangebracht. 270 vrachtwagens met oude grond is afgevoerd door de firma Knijnenburg en er is 5.000 kuub speciaal zand aangevoerd. De LED-armaturen worden binnenkort ook geïnstalleerd. De opzichter zegt op schema te liggen en dat schept vertrouwen dat wij de opleverdatum van eind augustus gaan halen.

Verassingen waren er ook. De grote populieren achter de voetbalvelden (aan de HBS-zijde) hebben dusdanig lange wortels, dat de lengte van de voetbalvelden 2 en 3 met maximaal twee meter worden ingekort, vanwege de sporttechnische voetbalondergrond die de KNVB voorwaardelijk stelt. Het hekwerk komt echter wel op dezelfde plaats terug waar het stond en het kunstgras zal doorlopen tot dit hek, waardoor het cricketveld wel de originele afmeting behoudt. Onder het derde veld werd nog een saillante vondst gedaan; een lange asfaltstrook kwam bij de afgravingen tevoorschijn. Dit waren de restanten van het vooroorlogse clubgebouw en de tribune. Hiermee is ook een verklaring gevonden voor de drassige strook die daar altijd ontstond na een forse regenbui ;-).

(door Lorien Kramer en Dick Vierling) 

Nieuws Overzicht