Nieuws van Boules Bleues: laatste toernooi is op zaterdag 14 september

Een bericht voor liefhebbers: op zaterdag 14 september is het laatste jeu-de-boules-toernooi. De inloopavond is verplaatst van 9 naar 30 augustus.

Hieronder de hele mail.

Beste Boulers,                                                                                          

Na het geslaagde toernooi van 13 juli nu  de aankondiging van het laatste reguliere toernooi op zaterdag 14 september aanstaande.

Aanvang 10.00 uur verzamelen voor de loting 9.30 uur.

Inschrijven kan per twee of drie personen, onder vermelding van een teamnaam aan: boulesbleuesquick@gmail.com

Aanmelden kan tot en met 8 september. Voor dit toernooi kunnen we maximaal 20 teams plaatsen en vol is als altijd vol.

Inschrijven bij voorkeur met 3-tallen. 

De kosten zijn 15 euro per persoon, inclusief lunch. 

Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op rekeningnummer 

NL67 RABO 035 761 4666 ten name van HV & CV Quick 

o.v.v. ‘Teamnaam’

Er zijn inmiddels al 8 teams ingeschreven.

Tevens de aankondiging van de inloop avond zoals we op 21 juni gehouden hebben. Vrijdagavond 9 augustus gaat niet door.

Vrijdagavond 30 augustus bent u van harte welkom om vanaf 17.00 uur een balletje te komen gooien, ter voorbereiding op het toernooi van 14 september.

Let op: voor deze inloopavond hoeft u zich niet op te geven!

Nieuws Overzicht