Eerste Hulp Bij Sportongevallen (EHBSO)

We hebben een handreiking opgesteld voor het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen. De sporter en de mensen om hem heen willen vaak niets liever dan zo snel mogelijk weer verder gaan met sporten na een sportongeval. Op dat moment vindt men de sportprestatie mogelijk belangrijker dan de gezondheid. Wanneer je van mening bent dat het niet verantwoord is om door te sporten of als je twijfelt, moet je dat duidelijk aan het slachtoffer en de mensen om hem heen vertellen. Hier eindigt dan ook jouw verantwoordelijkheid.

Afhankelijk van wat de spelregels toelaten moet je soms het slachtoffer verplaatsen, omdat de sportwedstrijd verder gaat. Dit mag nooit ten koste gaan van de gezondheid van het slachtoffer. Als het letsel naar jouw oordeel geen verplaatsing toelaat voordat het slachtoffer door een professionele zorgverlener is beoordeeld, zal de sportwedstrijd (tijdelijk) gestaakt of verplaatst moeten worden.

Bij twijfel bel altijd 1-1-2! De AED is te vinden in het clubgebouw naast de bar/bestuurskamer.

Downloads:

Medisch Overzicht