Zonnepanelen op het dak van ons clubgebouw

Quick heeft al een tijd de ambitie uitgesproken om zonnepanelen te plaatsen op het dak van het clubgebouw. Daarvoor is Quick al lange tijd in gesprek met Softs, die de zonnepanelen voor Quick gaat financieren. Het plaatsen van de panelen vindt plaats door Solar Engineers, waarbij Quick wordt ondersteund door Praeter duurzaamheidsadvies.

Quick heeft subsidie aangevraagd, waarvoor geldt dat voor 21 juni a.s. de zonnepanelen geïnstalleerd en werkend moeten zijn aangemeld. Als die datum niet wordt gehaald vervalt de subsidie en kan Quick de eerstkomende 3 jaar ook geen aanspraak meer maken op deze subsidie.

 De vraag naar zonnepanelen is op dit moment zeer hoog. Daarom heeft Solar Engineers aangegeven dat als Quick de datum van 21 juni wil halen (i.v. m. verwerkingstermijn van 6 weken voor de aanmelding) er op maandag 29 april gestart moet worden met het plaatsen van de zonnepanelen. Vanwege deze korte termijn heeft Quick uit praktische overwegingen ervoor gekozen zelf te investeren in de zonnepanelen. Dit betreft een netto investering, dus inclusief verrekening subsidies, van € 35K. Deze investering is gunstig voor Quick, omdat de energiebesparing per jaar € 6.200 is, waardoor in 5 jaar tijd de investering is terugverdiend.

De besparing in de exploitatie geeft daarna ruimte voor verdere ontwikkeling van de sporten op Quick. Door gebruik te maken van een groene lening met een gunstig rentetarief kan eventueel ook nog bespaard worden op de huidige rentelasten van Quick. Hoewel het bestuur er altijd de voorkeur aan geeft om voor dit soort investeringen eerst toestemming te vragen op de ALV, was het in de huidige situatie met de subsidie deadline niet mogelijk daarop te wachten. In afstemming met de Stichting Terrein Fonds heeft het bestuur daarom besloten op voorhand deze investering te doen om deze mooie kans niet voorbij te laten gaan. Op de komende ALV van 6 juni a.s. zal dit verder worden toegelicht.

Nieuws Overzicht