Opzeggen lidmaatschap uiterlijk 24 mei

Hierbij wil het bestuur duidelijkheid geven over de procedure voor opzeggen van het lidmaatschap en/of overschrijvingen. Belangrijkste is om zo snel mogelijk door te geven als uw kind wil stoppen met voetballen, zodat we tijdig iemand van de wachtlijst kunnen benaderen om lid te worden. Mailen kan naar administratie@quick.nl 

Opzeggen
Indien u het lidmaatschap (van uw kind) wilt opzeggen, dient dit uiterlijk 24 mei te gebeuren per mail naar administratie@quick.nl, of door de opzegging via de persoonlijke gegevens na inloggen op de website te doen. Indien het al eerder bekend is dat het lidmaatschap zal stoppen, dan horen we dat liever zo snel mogelijk. Zodoende heeft de administratie nog voldoende tijd om het stopzetten van het lidmaatschap te verwerken voor het volgende verenigingsjaar. LET OP: Alleen afmelden bij de teamouder/aanvoerder is niet voldoende, want als die het dan niet doorgeeft, ontstaan er mogelijk problemen met de teamindelingen voor komend seizoen. Vandaar dat opzeggen uitsluitend per mail dient te gebeuren aan administratie@quick.nl

Overschrijven naar een andere vereniging
Alle overschrijvingen gaan digitaal in Sportlink en moet worden aangevraagd door de nieuwe vereniging. Indien er geen contributie achterstand is, zal de overschrijving automatisch worden verwerkt door de KNVB. LET OP: overschrijvingen voor de A-categorie dienen uiterlijk op 15 juni te zijn ingediend! Een overschrijving naar een andere vereniging geldt niet automatisch als een opzegging van het lidmaatschap van Quick. Zie het vorige blokje over hoe je moet opzeggen.

Overschrijven naar Quick
Alleen indien u vanuit het bestuur de bevestiging heeft gekregen dat u, of uw kind, lid kan worden van Quick en hij of zij overschrijving nodig heeft vanuit de vorige club, zal Quick het verzoek tot overschrijving via Sportlink indienen.

Helaas heeft Quick meer aameldingen dan we plaats kunnen bieden, met een wachtlijst tot gevolg. Hierdoor kan er alleen plek vrijkomen, als er huidige leden stoppen met voetballen. Op zeer beperkte schaal is er een kwalitatieve zij-instroom mogelijk en zal de voetbalcommissie, op basis van voetbalkwaliteiten, een voordracht voor het Quick lidmaatschap doen aan het bestuur, die het kandidaat lid vervolgens benaderd. 

Quick zal dus alleen een overschrijving indienen, als de betreffende persoon lid van Quick is geworden.

Nieuws Overzicht