Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Terugblik Buitengewone Algemene Vergadering 12 februari

Gepubliceerd op 13 februari 2018 door Marcel de Kler

Maandag 12 februari was er een Buitengewone Algemene Vergadering, waarin het voorstel tot aanleg van kunstgras op velden 2 en 3 is beproken, alsmede de financiering ervan. Hieronder een korte terugblik op deze avond. zie een eerder artikel voor een uitgebreide toelichting op de plannen.

Met ruim 100 aanwezigen, waarvan 95 stemgerechtigden, was het druk op deze vergadering. Na een woord van welkom en goedkeuring van de notulen van 11 oktober 2017, gaf voorzitter Dick Vierling de Vergadering een korte samenvatting van alle tot nu toe genomen en gecommuniceerde stappen, waarbij nogmaals onderstreept werd dat het verlenging van het seizoen door de KNVB de laatste druppel bleek te zijn voor de druk op onze velden om zowel voetbal als cricket op Nieuw Hanenburg te kunnen beoefenen.

Na gesprekken met de Gemeente is Quick 2 kunstgrasvelden gegund, onder de voorwaarde dat Quick een bijdrage levert van 350.000 Euro aan deze velden. De velden worden dan deze zomer vervangen in de periode van 11 juni t/m 3 september. In deze periode zal het bestuur, samen met de cricketcommissie, veel werk moeten steken in het vinden van een alternatieve locatie om deze zomer te kunnen cricketen.

Hierna heeft Lorien Kramer een uitgebreide presentatie gegeven, met tekeningen van alle tussenresultaten in de gesprekken met de gemeente. Het finale voorstel is hieronder te zien. Het hekwerk zal een buishekwerk zijn en dus geen gesloten boarding. Hiermee kunnen de toeschouwers dan van het veld gehouden worden, zonder dat het de uitstraling van het veld tekort doet. De vele vragen uit de zaal zijn allen naar behoren beantwoord en ook is uitgesproken dat cricket en voetbal op deze wijze samen actief kunnen zijn, waarbij cricket de voorkeur heeft op veld 2-3 in de maanden mei-augustus. Op momenten dat niet gecricket wordt, zou in mei en augustus gevoetbald kunnen worden op deze velden.

Vervolgens heeft penningmeester Erik de Jonge middels enkele kentallen laten zien dat de lasten van een lening niet gedragen kunnen worden in de huidige meerjaren begroting en dat een 12% contributie verhoging noodzakelijk is om een positieve cashflow te behouden en hiermee een financiële buffer op te bouwen voor de toekomst. Naast de investering in het kunstgras zullen tevens de lichtinstallaties rondom alle velden vervangen worden door LED veldverlichting, te starten met velden 1 en 4. De installatie zijn einde Latijn en geven bij lange na niet meer de hoeveel licht die het zou moeten. Door een duurzame vervanging met LED armaturen, zal een energiebesparing gerealiseerd worden, hetgeen te gunste van de exploitatie is. Indien er goedkeuring volgt, zal er verder gesproken worden met onze hoofdsponsor Rabobank over de invulling en voorwaarden voor de lening, ter hoogte van 450.000 Euro, die benodigd is om beide initiatieven te financieren. Gezien de korte tijdslijnen is het niet mogelijk gebleken om andere financieringsvormen te vinden binnen de vereniging. 

Na de beantwoording van de vragen, installeerde voorzitter Dick Vierling een stembureau en werd schriftelijk gestemd door de leden, of ze voor of tegen de aanleg van kunstgras op veld 2-3, de vervanging van de veldverlichting met LED verlichting, het aangaan van een lening van 450.000 Euro en de verhoging van de contributie met 12% zijn. Van de 95 stemgerechtigde leden stemden er 83 voor, 7 tegen, 1 blanco en waren er 4 onthoudingen.

Hiermee is het voorstel ruimschoots aangenomen en zal het bestuur de vervolgstappen richting de Gemeente, de Rabobank en de leverancier van de LED veldverlichting zetten.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, kan per mail contact opgenomen worden met het bestuur via bestuur@quick.nl

 

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon