Quick 120 jaarQuick 1 juichen 1Quick 1 juichen 4Foto juichen Cricket 1TrainenQuick 1 juichen 2Foto juichen 4Cricketf-jeugdQuick 1 juichen 3Foto selectie 2013/2014

H.V. & C.V. Quick, De Savornin Lohmanlaan 215 Den Haag, Telefoon: 070-3680323

Twitter icon
Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
RSS icon
YouTube icon

Informatie over opzeggen en/of overschrijven

Gepubliceerd op 12 april 2018 door Marcel de Kler

Opzeggen
Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden: t.a.v. de administratiecommissie of per e-mail naar administratie@quick.nl. Opzeggingen voor het nieuwe verenigingsjaar dienen te geschieden voor 1 juni, zodat alle mutaties tijdig administratief verwerkt kunnen worden. Wij verzoeken u een opzegging te melden zodra dit bij u bekend is, dit ivm het opvullen van de vrijgekomen plekken. Afmelden bij de aanvoerder, leiders of jeugdcommissie is dus niet afdoende en slechts een melding naar de administratie voldoet.

Bij het niet juist, of te laat afmelden, is de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Overschrijvingen
Voor overschrijving naar een andere vereniging dient men zich bij de nieuwe vereniging te melden en daar overschrijving aan te vragen. Vanaf vorig seizoen dient de nieuwe vereniging de overschrijving digitaal aan te vragen in Sportlink. Het bestuur zal vervolgens akkoord gaan in het systeem, indien aan alle (financiële) verplichtingen is voldaan. De (ouders van) spelers dienen er zelf voor te zorgen dat dit tijdig gebeurd. Voor spelers in de A-categorie (Quick 1-5, JO19-1 en 2, JO17-1 en 2, JO15-1 en 2, JO13-1) dient de overschrijving uiterlijk 15 juni goedgekeurd te zijn. Voor de overigens teams is de deadline 31 augustus.
Indien je overschrijving vraagt naar een andere vereniging, vergeet het dan niet te melden aan de administratie (zie beeïndigen lidmaatschap)

Meer informatie over overschrijvingen is te verkrijgen via de KNVB, of bij het bestuur: bestuur@quick.nl

Delen op social media

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon